Budova CPIT

Centrum pokročilých inovačních technologií je vědecko-výzkumným pracovištěm VŠB-TUO, které spolupracuje s dalšími univerzitami, vědeckými institucemi a průmyslovými podniky u nás i v zahraničí. Vědci pracují v laboratoři nanověd a technologií, v biomechanické, experimentální hlukové a klimatizační laboratoři a v laboratoři integrity konstrukcí a designu materiálu.